Skip to main content

Ulbrokas zinātnes centra raksturojums

 

uzc1960. gadā tika nodibināts Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniskās pētniecības institūts. Pastāvēšanas laikā vairākkārt mainījušies nosaukumi un pakļautība.

Ar 1998. gadu Valsts lauksaimniecības mehanizācijas un enerģētikas ZPI integrējās Latvijas Lauksaimniecības  universitātē kā struktūrvienība ar juridiskās personas tiesībām, iegūstot nosaukumu Valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums (VBZU) Ulbrokas Zinātnes centrs.

2004. gadā sakarā ar bezpeļņas uzņēmuma juridiskā statusa neatbilstību likumdošanas normām notika kārtējā reorganizācija un ar Latvijas lauksaimniecības universitātes Senāta 2004. gada 29. septembra lēmumu tika izveidota LLU aģentūra Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts.

2005. gada 29.decembrī LLU aģentūra Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijas uzturētajā Zinātnisko institūciju reģistrā ar Nr. 111023.

Kopš 2016. gada LLU aģentūra Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Tehniskās fakultātes, Lauksaimniecības tehnikas institūta, Ulbrokas zinātnes centrs.