Skip to main content

Publikācijas

Sadaļā apkopoti Ulbrokas zinātnes centra zinātnieku publikāciju - monogrāfiju, rakstu zinātniskajos izdevumos, konferenču tēžu un elektronisko publikāciju bibliogrāfiskie ieraksti, pieejama informācija arī par publikācijām LLU Rakstos, populārzinātniskajos izdevumos, periodikā u.c. izdevumos.

Bibliogrāfiskie ieraksti nodrošina UZC zinātnieku publikāciju uzskaiti. Plašāku informāciju par uzskaitītajām UZC publikācijām var iegūt apmeklējot Latvijas Lauksaimniecības universitātes  Fundamentālā bibliotēkas mājas lapu vai skatīt sadaļā LLU izdotie krājumi tiešsaistē.

Papildus informācija iespējams iegūt sazinoties ar LLU Bibliotēku.