Skip to main content

Ulbrokas zinātnes un tehnoloģiju parks

2013. gadā LLU aģentūra Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts sadarbībā ar uzņēmējiem ir nodibinājis biedrību ULBROKAS ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJU PARKS (UZTP) ar mērķi veicināt sadarbību starp zinātniekiem, zemniekiem, lauksaimniecības tehnikas ražotājiem un tirgotājiem sabiedriskā labuma gūšanā. UZTP piedāvā arī telpas birojiem un nelielām ražotnēm Institūta ielā 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Biedrības mērķi ir:

  • Veicināt sadarbību starp zinātniekiem, zemniekiem, lauksaimniecības tehnikas ražotājiem un izplatītājiem, lauksaimniecības un ar to saistītiem radniecīga profila nozaru komersantiem sabiedriskā labuma gūšanā.
  • Veicināt inovatīvu un ar augstu pievienoto vērtību ražotu produktu attīstību
  • Veicināt modernu un Latvijas tautsaimniecībā pieprasītu zinātnisko pētījumu īstenošanu lauksaimniecības, kokapstrādes, ekoloģijas un citās saistītas nozarēs.
  • Izveidot un īstenot kopīgus inovatīvus projektus ar ES fondu līdzekļu piesaisti.
  • Veicināt LLU studentu ražošanas apmācību, nodrošināt tos ar prakses vietām mūsdienīgos lauksaimniecības, kokapstrādes un enerģētikas objektos.
  • Veicināt kopīgas infrastruktūras racionālu izmantošanu un attīstību zinātnes, uzņēmējdarbības un sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām agrobiotehnoloģijas, lauksaimniecības mašīnbūves, enerģētikas, celtniecības, koka konstrukciju ražošanas, vides tehnoloģiju un kultūras jomā.

UZTP struktūra

UZTP shēma

UZTP statūti: