Skip to main content

Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde siltuma un aukstuma saglabāšanai un ražošanai

Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.prioritātes "Augstākā izglītība un zinātne" 1.1.1.pasākuma "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība" 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" projekts Nr. 2013/0064/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/050, ''Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde siltuma un aukstuma saglabāšanai un ražošanai''.

Projekta īstenotāji: Vadošais partneris – Fizikālās enerģētikas institūts, partneris - Rīgas Tehniskā universitāte (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina un tehnoloģiju institūts) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts.

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2013. līdz 31.08.2015 (21 mēnesis).

Projekta kopējais finansējums: EUR 497 988,06, t.sk. publiskais finansējums 496 992,08 EUR (99.80%), Fizikālās enerģētikas institūta un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 995,98 (0.20%).

Pārskata periodā tika veikta kaņepju materiāla komponenšu un saistvielas sajaukšanai izmantojamo saistvielu literatūras apskats un analīze; sausā un konservētā kaņepju materiāla komponenšu un termocietes, kā saistvielas sajaukšanas, blīvums 120 kg/m3, 200 kg/m3, 400 kg/m3, flīsa formēšanas pie dažādiem biezumiem eksperimentu metodikas izstrāde. Kolektora temperatūras mērījumu plānošana, sagatavošana, eksperimentu veikšana un iegūto mērījumu datu apstrāde un analīze; veikta piekabināmā kaņepju novākšanas agregāta kustības matemātiskā modeļa izstrāde.

Veikti pētījumi par kaņepju masas kaltēšanu izmantojot saules enerģiju, kā arī veikta iegūto mērījumu datu apstrāde, kā arī kaņepju masas smalcināšanas tehnoloģisko procesu izstrāde, kaņepju stiebru glabāšanas tehnoloģisko variantu izvēle un ekonomiskā pamatojuma izstrāde.

Veikti eksperimenti ar sausā un konservētā kaņepju materiāla komponenšu un saistvielas sajaukšanu pie dažādiem blīvumiem, flīsa formēšanas pie dažādiem biezumiem un iegūto datu apstrāde.

Par veiktajiem pētījumiem sagatavoti un noziņoti referāti:

1. "Cylindrical solar collector with reflector" 13 Starptautiskā zinātniskā konferencē “Engineering for Rural Development 2015”.

2. "Efficient Technology for Harvesting and Processing  the Stalks of Industrial Hemp" 9th International Scientific Conference of Central and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering (CEE AgEng) “Current place and role of agricultural engineering, Saint Petersburg, Russian Federation.

Izstrādāts un publicēts metodiskais materiāls par kaņepāju žāvēšanas tehnoloģiju un ekonomiskā pamatojuma.

ERAF logo

 

Zin. grupas vadītājs Dr.sc.ing. S. Ivanovs

LLU Ulbrokas zinātnes centrs Nr.2013/0064/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/050

Tālrunis 67910879

uzc@apollo.lv

http://www.llu-ltzi.lv

 

Vairāk par projektu