Skip to main content

Ikgadējais zinātnisko aktivitāšu pārskats

TF LTI Ulbrokas zinātnes centra sniegums pētniecībā 2021. gadā

Projekti

Vadība, ja projekta finansējums ir virs 50 000 eiro:

 1. LAD 17 “Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās”, vadība.
 2. LAD 8 “Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu”, vadība.
 3. LAD 36 LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts / ZM ELFLA projekti LLU IPPR / tēma LAD36 - “Jaunāko tehnoloģiju izmantošana nezāļu ierobežošanai laukaugu sējumos integrētajā audzēšanas sistēmā” (Nr. 19-00-A01620-000078), dalība.

Iesniegtie, bet neapstiprinātie projekti (2021):

 1. ELFLA (LAD Nr. 21-00-A01611-000005) 16.1 projekts “Lauksaimniecības un mežsaimniecības blakusproduktu ieguves, piemērotības un uz bioekonomikas pamatiem balstīts izmantošanas pamatojums viedu, energoefektīvu plātņveida kompozītmateriālu izstrādei”.
 2. ELFLA (LAD Nr. 21-00-A01611-000037) 16.1 projekts “Tehnoloģijas izstrāde energoietilpīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības procesu nodrošināšanai ar ūdeņraža veidā uzkrātu saules enerģiju, atgūstamu izmantošanai elektroenerģijas vai siltumenerģijas veidā”.

ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti WEB OF SCIENCE vai SCOPUS zinātniskās literatūras datu bāzēs: 

 1. E. Straumite, A. Rucins, D. Viesturs, J. Kleperis, A. Kristins. Evaluation of ozone influence on wheat grain quality during active drying // Agronomy Research. Vol. 19(S3), (2021), p.1308.-1317.
 2. Volodymyr Bulgakov, Volodymyr Nadykto, Semjons Ivanovs, Ilmars Dukulis // Improving the performance of a ploughing tractor by means of an auxiliary carriage with motorized axle / Journal of Agricultural Engineering. Vol. 52(1) (2021), article no. 1109.
 3. Volodymyr Bulgakov, Simone Pascuzzi, Volodymyr Nadykto, Semjons Ivanovs, Valerii Adamchuk // Experimental study of the implement-and-tractor aggregate used for laying tracks of permanent traffic lanes inside controlled traffic farming systems / Soil and Tillage Research. Vol. 208 (2021, April), 104895.
 4. Volodymyr Bulgakov, Simone Pascuzzi, Semjons Ivanovs, Volodymyr Kuvachov, Yulia Postol, Francesco Santoro, Viktor Melnyk // Study of the steering of a wide span vehicle controlled by a local positioning system / Journal of Agricultural Engineering. Vol. 52(3) (2021), Article number 1144.
 5. Volodymyr Bulgakov, Semjons Ivanovs, Volodymyr Kuvachov, Dmytro Prysiazhniuk // Investigation of the influence of permanent traffic lane properties on rolling of bridge agricultural equipment wheels / Acta Technologica Agriculturae. Vol.24(2) (2021), 97.-102.lpp.
 6. Vladislav Yaroshevsky, Valentyna Krutyakova, Volodymyr Belchenko, Semjons Ivanovs, Volodymyr Bulgakov // Development and research of new media jet aeration scheme in a loop bioreactor producing microbiological products / Acta Technologica Agriculturae. Vol. 24(3) (2021), p. 124-128. , URL: https://doi.org/10.2478/ata-2021-0021.
 7. Valerii Adamchuk, Volodymyr Bulgakov, Iaroslav Gadzalo, Semjons Ivanovs, Serhiy Stepanenko, Ivan Holovach, Yevhen Ihnatiev // Theoretical study of vibrocentrifugal separation of grain mixtures on a sieveless seed-cleaning machine / Rural Sustainability Research. Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies. Warsaw: De Gruyter Open. Nr. 46(341) (2021), 116. – 124.lpp.
 8. V. Bulgakov, O. Adamchuk, S. Ivanovs, J. Olt // Experimental investigations on the surface application of superphosphate by the fertiliser spreading tool with inclined axis = Експериментальні дослідження поверхневого внесення суперфосфату розкидачем добрив з похилій віссю обертання INMATEH - Agricultural Engineering. Vol. 64(2) (2021), p. 307-316.
 9. Pavel Solonshchikov, Peter Savinykh, Semjons Ivanovs // Determination and optimization of feeding device parametres in the plant for preparing liquid feed mixtures / Rural Sustainability Research. Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies. Warsaw : De Gruyter Open. Vol.45(340) (2021), p. 1-6.
 10. V. Bulgakov, I. Holovach, V. Adamchuk, S. Ivanovs, V. Melnik, Ye. Ihnatiev, J. Olt // Research into geometric parameters of digging shares used for lifting sugar beet roots from soil with assistance of vibration / Agronomy Research. Vol.19(2) (2021), 369.-384.lpp. DOI: 10.15159/AR.21.024.
 11. Volodymyr Bulgakov, Jüri Olt, Simone Pascuzzi, Jaroslav Gadzalo, Semjons Ivanovs, Valerii Adamchuk, Volodymyr Panasyuk, Yevhen Ihnatiev // The effect of a lateral airflow created on nozzle tip on the spray droplets deposition / Agraarteadus : Journal of Agricultural Science. Vol.32(2) (2021), 225.-231.lpp.

Zinātniskie raksti konferenču rakstos, indeksētos Scopus vai Web of Science datu bāzē:

 1. S. Bulatov, V. Nechaev, P. Savinyh, A. Rucins. Research results of experimental automated system for dosing bulk materials // 20th International scientific conference "Engineering for rural development": proceedings, Jelgava, Latvia, May 26 - 28, 2021 [elektroniskais resurss] / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava, 2021. Vol. 20, 199.-204.lpp.
 2. A. Rucins, E. Straumite, D. Viesturs, A. Kristins. Studies of the possibilities to use ozone for the grain storage // Vide. Tehnoloģija Resursi: XIII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, Rēzekne, Latvija, 17.-18. jūnijs, 2021/ Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte 3. sēj., 304.-309.lpp.
 3. Valentyna Krutyakova, Nina Pyliak, Olena Nikipelova, Volodymyr Bulgakov, Adolfs Rucins. Impact of biological water-based fertilisers upon soil fertility // 20th International scientific conference "Engineering for rural development": proceedings, Jelgava, Latvia, May 26 - 28, 2021 [elektroniskais resurss] / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava, 2021. Vol. 20, 1072.-1079.lpp.
 4. V. Krutiakova, N. Pyliak, O. Nikipelova, V. Bulgakov, A. Rucins, H. Beloev. Investigation of technology for obtaining biofertilisers based on sewage sludge // 20th International scientific conference "Engineering for rural development": proceedings, Jelgava, Latvia, May 26 - 28, 2021 [elektroniskais resurss] / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava, 2021. Vol. 20, 1080.-1087.lpp.
 5. A. Rucins, E. Straumite, D. Viesturs, A. Kristins. Investigations in ozone application for active ventilation of grain // 20th International scientific conference "Engineering for rural development": proceedings, Jelgava, Latvia, May 26 - 28, 2021 [elektroniskais resurss] / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava, 2021. Vol. 20, 386.-392.lpp.
 6. V. Bulgakov, O. Adamchuk, A. Rucins, S. Pascuzzi. Experimental investigations in distribution process of ammonia nitrate by orking body with inclined axis // 20th International scientific conference "Engineering for rural development": proceedings, Jelgava, Latvia, May 26 - 28, 2021 [elektroniskais resurss] / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava, 2021. Vol. 20, 220.-226.lpp.
 7. I. Pelece, A. Rucins, S. Ivanovs. Long-term measurements of energy production of solar photovoltaic panels // 20th International scientific conference "Engineering for rural development": proceedings, Jelgava, Latvia, May 26 - 28, 2021 [elektroniskais resurss] / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava, 2021. Vol. 20, 1704.-1709.lpp.
 8. Bulgakov, V., Olt, J., Ivanovs, S., Kuvachov, V., Lillerand, T.   Research into dynamics of motion performed by modular power unit as part of ploughing tractor-implement unit. Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. Volume 32, Issue 1, 2021, pp. 576 – 585.
 9. Volodymyr Bulgakov, Ivan Holovach, Vitaliy Bonchik, Semjons Ivanovs, Volodymyr Volskiy, Juri Olt // Theoretical investigation of rotary digging tool parameters for potato tubers / 20th International scientific conference "Engineering for rural development": proceedings, Jelgava, Latvia, May 26 - 28, 2021 [elektroniskais resurss] / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava, 2021. Vol. 20, 1781.-1788.lpp.
 10. Volodymyr Bulgakov, Volodymyr Kuvachov, Semjons Ivanovs, Viktor Melnik // Simulation of elastic-dissipative connection of multi-axle block-modular agricultural tractor modules / 20th International scientific conference "Engineering for rural development" : proceedings, Jelgava, Latvia, May 26 - 28, 2021 [elektroniskais resurss] / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava, 2021. Vol. 20, 628.-634.lpp.
 11. Volodymyr Bulgakov, Semjons Ivanovs, Vadym Yaremenko, Francesco Santoro // Research in dynamic transitional processes of functioning of combine harvester hydraulic drives / 20th International scientific conference "Engineering for rural development" : proceedings, Jelgava, Latvia, May 26 - 28, 2021 [elektroniskais resurss] / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava, 2021. Vol. 20, 643.-649.lpp.
 12. Volodymyr Bulgakov, Volodymyr Kuvachov, Semjons Ivanovs, Viktor Melnik, Francesco Santoro, Juri Olt // Operational and technological properties of ploughing block-modular machine-and-tractor aggregate / 20th International scientific conference "Engineering for rural development": proceedings, Jelgava, Latvia, May 26 - 28, 2021 [elektroniskais resurss] / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava, 2021. Vol. 20, 650.-656.lpp.
 13. Valerii Adamchuk, Volodymyr Bulgakov, Semjons Ivanovs, Ivan Holovach, Yevhen Ihnatiev // Theoretical study of pneumatic separation of grain mixtures in vortex flow / 20th International scientific conference "Engineering for rural development" : proceedings, Jelgava, Latvia, May 26 - 28, 2021 [elektroniskais resurss] / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava, 2021. Vol. 20, 657.-664.lpp.
 14. Volodymyr Bulgakov, Semjons Ivanovs, Ivan Holovach, Yevhen Ihnatiev // Mathematical model of interaction between share working body and beet root during vibrational digging / 20th International scientific conference "Engineering for rural development": proceedings, Jelgava, Latvia, May 26 - 28, 2021 [elektroniskais resurss] / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava, 2021. Vol. 20, 665.-672.lpp.
 15. Volodymyr Bulgakov, Aivars Aboltins, Oleksii Kutsenko, Semjons Ivanovs, Simone Pascuzzi // Approximate approach of research and assessment of crack resistance of cylindrical housings / 20th International scientific conference "Engineering for rural development": proceedings, Jelgava, Latvia, May 26 - 28, 2021 [elektroniskais resurss] / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava, 2021. Vol. 20, 1541.-1547.lpp.
 16. Peter Savinyh, Alexey Isupov, Ilya Ivanov, Semjons Ivanovs // Research in centrifugal rotary grinder of forage grain / 20th International scientific conference "Engineering for rural development": proceedings, Jelgava, Latvia, May 26 - 28, 2021 [elektroniskais resurss] / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Jelgava, 2021. Vol. 20, 205.- 211.lpp.
 17. Agris Auce, Semjons Ivanovs, Aivars Jermuss, Ugis Grinbergs, Adolfs Rucins // Study of the distribution of air temperature in a greenhouse heated by air to air heat pump / Vide. Tehnoloģija Resursi : XIII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, Rēzekne, Latvija, 17.-18.jūnijs, 2021/ Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte 1. sēj., 17.-22.lpp.

Citas zinātniskās publikācijas:

 1. Volodymyr Bulgakov, Aivars Aboltins, Hristo Beloev, Ivan Holovach, Valerii Adamchuk, Semjons Ivanovs, Yevhen Ihnatiev. // Mathematical model of root crop digging with longitudinal vibrations / Engineering Mathematics. Vol.5(2) (2021), p. 25-38. 
 2.  E. Straumite, A. Rucins, D. Viesturs, J. Kleperis, A. Kristins. Evaluation of ozone influence on wheat grain quality during active drying // 12th International conference Biosystems Engineering: book of abstracts, Tartu, Estonia, 5-7 May, 2021 / Estonian University of Life Sciences Tartu, 2021. 122.lpp.
 3. V. Bulgakov, H. Kaletnik, T. Goncharuk, A. Rucins, I. Dukulis. Theoretical investigation of the movement stability of agricultural machines and machine aggregates / 10th International Conference on Biosystems Engineering 2019: book of abstracts, Tartu, Estonia, 8-10 May / Estonian University of Life Sciences Tartu, 2019. P. 26.
 4. Ivars Auce, Agris Auce, Aivars Jermušs, Semjons Ivanovs, Ādolfs Ruciņš Auce, Ivars. Tomato drying dynamics study for increased energy efficiency in agricultural production / Enerģijas efektivitāte lauksaimniecības produktu žāvēšanā // Latvijas Universitātes 77. starptautiskā konference. Ķīmijas sekcija: tēžu krājums, Rīga, Latvija, 8. februāris, 2019 / Latvijas Universitāte. Rīga, 2019. 8.lpp. ISBN 9789934183997.

Zinātniski populārās un pārējās publikācijas

 1. D. Viesturs, Ā. Ruciņš, A. Kristiņš, J. Brūveris. Graudu aktīvā vēdināšana, izmantojot ozonu // Saimnieks LV. Nr.3(201) (2021, apr.), 90.-92.lpp. ISSN 1691-1598.
 2. A. Jermušs, S. Ivanovs, Ā. Ruciņš, A. Auce, I. Auce, M. Narvils, M. Drozdovs. Gaiss – gaiss siltumsūkņu izmantošana siltumnīcu apsildei // Agro Tops. Nr.2 (2021, febr.), 69.-70.lpp. ISSN 1407-5164.
 3. Daiga Brigmane, Kaspars Vārtukapteinis, Dainis Viesturs. Video: Ulbrokā kā simbols Latvijas lauksaimnieku paaudzei uzstādīta piemiņas zīme Edgaram Lāčgalvim. // Apriņķis. (2021, 19.05), 1pdf datne. , URL: http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/cilveki-musu-lepnums/24573-video-ulbroka-ka-simbols-latvijas-lauksaimnieku-paaudzei-uzstadita-pieminas-zime-edgaram-lacgalvim

Dalība konferencēs

 1. Ivanovs Semjons 19th International Scientific Conference Engineering for Rural Development Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā fakultāte 20.05.2020 - 22.05.2020
 2. Ruciņš Ādolfs, 19th International Scientific Conference Engineering for Rural Development Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā fakultāte 20.05.2020 - 22.05.2020
 3. Putāns Henriks, 19th International Scientific Conference Engineering for Rural Development Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā fakultāte 20.05.2020 - 22.05.2020.

Recenzētie zinātniskie raksti

Proceedings, 20th International scientific conference "Engineering for rural development", 2021.

Recenzēti 15 raksti.

Patenti

Ārvalstīs spēkā uzturētā vai reģistrētā intelektuālā īpašuma skaits (2021)

 1. UA124589C2. Ochisnik korenebuljboplodiv vid domishok. Autori Bulgakov V., Ivanovs S., Nowak J. u.c. Ukrainas patents. Patenta publikācijas datums 13.10.2021 (sk. E-pacenet).
 2. UA124033C2. UA124589C2. Ochisnik korenebuljboplodiv vid domishok. Autori Bulgakov V., Ivanovs S., Nowak J. u.c. Ukrainas patents. Patenta publikācijas datums 07.07.2021.
 3. UA124164C2. Ochisnik korenebuljboplodiv vid domishok. Autori Bulgakov V., Ivanovs S., Nowak J. u.c. Ukrainas patents. Patenta publikācijas datums 28.07.2021.
 4. UA124034C2. Ochisnik korenebuljboplodiv vid domishok. Autori Bulgakov V., Ivanovs S., Nowak J. u.c. Ukrainas patents. Patenta publikācijas datums 07.07.2021.
 5. UA124743C2. Ochisnik korenebuljboplodiv vid domishok. Autori Bulgakov V., Ivanovs S., Nowak J. u.c. Ukrainas patents. Patenta publikācijas datums 10.11.2021.

Saņemtie LV patenti

 1. LV 15468.  Saules paneļu pagriešanas leņķi ierobežojošs galu slēdzis. Patentu valdē publikācijas datums 20.01.2021 (autori: Putāns Henriks, Ziemelis Imants, Pēlece Ilze, Sņegovs Andrejs, Kanceviča Liene, Ivanovs Semjons).
 2. LV 15465 A. Viena motora divasu piedziņas saulei sekojošu paneļu ierīce. Patentu valdē publikācijas datums 20.01.2021; (autori: Putāns Henriks, Ziemelis Imants, Pēlece Ilze, Sņegovs Andrejs, Kanceviča Liene, Ivanovs Semjons).