Skip to main content

Attīstības perspektīva (vīzija)

Darbojoties LLU TF sastāvā, Ulbrokas zinātnes centram attīstīt valstij starptautiski aktuālus pētniecības virzienus, publicēt pētījumu rezultātus prestižos starptautiskajos zinātniskajos krājumos un žurnālos un papildināt Tehniskās fakultātes augstākā līmeņa studiju programmu klāstu.

Ulbrokas zinātnes centra attīstības stratēģiskais mērķis ir:

 • Attīstīt ilgtspējīgu alternatīvo enerģijas resursu pielietošanu lauksaimniecībā un laukkopības tehnoloģiju un tehnikas pētniecības centra izveidi.
 • Sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu zinātniskām institucijām intensificēt sadarbību ES līdzekļu piesaistei inovatīvo projektu realizācijai.
 • Sadarbībā ar Stopiņu pagasta pārvaldi un vienotajā teritorijā izvietotajiem uzņēmumiem attīstīt Ulbrokas zinātnes un tehnoloģiju parka darbību.

Ulbrokas zinātnes centra galvenie darbības virzieni:

 • Zinātniskā darbība;
 • Jaunu iekārtu izstrāde un zinātnisko pētījumu bāzes attīstība;
 • Pētījumu komercializācija un saimnieciskā darbība.

Galvenie prioritārie pētniecības virzieni:

 1. Laukkopības tehnikas efektīvas izmantošanas metožu izstrāde konvencionālajai un bioloģiskajai saimniekošanai
 2. Saules enerģijas izmantošanas intensifikācija lauksaimniecības procesos
 3. Funkcionēšanas modeļu izstrāde un pamatojums tehniskiem un tehnoloģiskiem procesiem lauksaimniecībā, zinātnisko publikāciju sagatavošana respektabliem starptautiskajiem zinātniskajiem žurnāliem
 4. Siltumsūkņu efektīva izmantošana lauksaimniecības procesos.
 5. Pētījumi par energoresursu taupīšanu lauksaimniecības produkcijas   kaltēšanā, izmantojot ozonu
 6. Tehnisko kultūru, ogu un dārzeņu audzēšanas, novākšanas un apstrādes tehnisko līdzekļu pilnveidošana un pielāgošana Latvijas apstākļiem.
 7. Mobilas lauksaimniecības tehnikas ekoloģiskās atbilstības pētījumi
 8. Bioetanola dehidrēšanas jaunu tehnisko līdzekļu konstrukcijas izstrāde un pilotiekārtu izgatavošana.
 9. Precīzai lauksaimniecībai atbilstošu lauksaimniecības tehnoloģisko procesu apguve, pilnveidošana un efektivitātes novērtējums.